Zgłoszenia i płatności

 

1. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do 30 maja 2023 r. (do godz. 00:00) lub do wyczerpania limitu opłaconych zgłoszeń.

 

2. Limit opłaconych zgłoszeń wynosi 1 000 osób. W przypadku wprowadzenia obostrzeń wynikających z pandemii COVID-19, organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany limitu uczestników lub wcześniejszego zakończenia zapisów. Ogłoszenie w tej sprawie zostanie upublicznione na stronie internetowej biegu. 


3. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem portalu internetowego organizatora www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl lub www.datasport.pl poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej. 

 

4. W dniach od 1 do 3 czerwca 2023 r. w przypadku nie wyczerpania limitu zawodników, rejestracja  zawodników tylko osobiście w biurze zawodów z jednoczesnym uiszczeniem opłaty startowej płatnej gotówką. Adres biura: Miejski Ośrodek Kultury – Kino Lot,
al. Lotników Polskich 24. Biuro czynne w godzinach 12:00-20:00.

 

5. Wysokość opłaty startowej zależna jest od terminu zgłoszenia do biegu i decyzji zawodnika w zakresie zakupu pakietu startowego PREMIUM z wysokiej klasy koszulką techniczną lub zakupu pakietu bez koszulki technicznej. Terminy zgłoszeń i opłaty:

 

1) do 28 lutego 2023 r. pakiet startowy bez koszulki – 90,00 zł;

pakiet startowy PREMIUM z koszulką – 135,00zł,


2) 1-31 marca 2023 r. pakiet startowy bez koszulki –  110,00 zł,

pakiet startowy PREMIUM z koszulką – 155,00zł,


3) 1-15 kwietnia 2023 r. pakiet startowy bez koszulki – 130,00 zł;

pakiet startowy PREMIUM z koszulką – 175,00 zł;

 

4) w dniach 16 kwietnia-30 maja 2023 r. pakiet startowy bez koszulki – 140,00 zł

 

5) w dniach 1-3 czerwca 2023 r. pakiet startowy bez koszulki – 150,00 zł; opłata gotówką w biurze zawodów. 

 

6. Opłatę startową należy wnieść w wysokości obowiązującej w dniu jej dokonywania, czyli decydująca jest data wykonania przelewu, a nie data zapisu na bieg.

 

7. Opłaty startowej należy dokonać elektronicznie, bezpośrednio po internetowej rejestracji lub na konto organizatora PKO BP O/LUBLIN  nr rachunku: 31 1020 3150 0000 3802 0003 6384. W tytule przelewu bankowego należy wpisać: 10. PKO Półmaraton Solidarności oraz imię i nazwisko uczestnika, którego opłata dotyczy.

 

8. Podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą mogą być wystawiane faktury, wobec czego po rejestracji uczestnika i dokonaniu opłaty startowej należy przesłać dane niezbędne do wystawienia faktury powiększonej o podatek VAT oraz potwierdzenie dokonania płatności za uczestnika na e-mail organizatora: [email protected]. Faktura VAT wystawiona zostanie najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano zapłatę.

 

9. Po zaksięgowaniu opłaty na koncie organizatora, zawodnikowi zostanie nadany numer startowy.

 

10. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inne imprezy biegowe organizatora.

 

11. Organizator nie dopuszcza możliwości zamiany numerów startowych między zawodnikami.

 

12. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych rachunków bankowych nie będą zapisywane przez administratora dokonywanych płatności. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej będą szyfrowane.

 

13. Ostateczny termin dokonania opłaty startowej online (pod warunkiem, że wcześniej nie został osiągnięty limit opłaconych zgłoszeń) mija 1 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 00:00.

 

14. Prawo bezpłatnego startu w 10. PKO Półmaratonie Solidarności w ramach pakietu bez koszulki technicznej mają zawodnicy, którzy dokonają rejestracji najpóźniej do 31 marca 2023 r. i spełniają niżej wymienione warunki:

 

a)    w 9. PKO Półmaratonie Solidarności zajęli miejsca I-III w kategoriach wiekowych, zgodnie z klasyfikacją czasową,

b)    kobiety, które ukończyły 60 rok życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia,

c)    zawodnicy startujący w półmaratonie na podstawie odrębnych umów lub porozumień zawieranych z organizatorem,

d)    zawodnicy zwolnieni z opłaty startowej przez Dyrektora Półmaratonu,

e)    zwycięzcy przeprowadzanych przez organizatora konkursów i promocji 10. PKO Półmaratonu Solidarności.

 

15. Zwolniony z opłaty startowej zawodnik zgodnie z postanowieniami ustępu 14 regulaminu może dokonać rejestracji z oznaczeniem wyboru zakupu koszulki technicznej wraz z obowiązkowym dokonaniem opłaty zakupu w wysokości 45 zł. 

Sponsorzy strategiczni
Sponsorzy wspierający
Partnerzy medialni
Organizatorzy
Partnerzy
Partnerzy techniczni