Pakiet startowy

Pakiet startowy

1. W biurze zawodów zawodnicy otrzymują PAKIETY startowe zawierające: numer startowy z chipem do pomiaru czasu, worek na depozyt, bon na Pasta Party, agrafki, materiały reklamowe sponsorów i inne. W pakiecie Premium dodatkowo koszulka techniczna.

 

2. Podstawą odbioru zestawu startowego jest okazanie przez zawodnika dokumentu tożsamości. 
Pakiet startowy może być odebrany w imieniu zawodnika przez inną osobę, która ma przy sobie podpisane przez zawodnika upoważnienie oraz oświadczenie o stanie zdrowia
- WZÓR OŚWIADCZENIA.

 

3. Wydawanie pakietów startowych:

 

- od 24 maja do 1 czerwca 2023 r. (w dni robocze) w biurze zawodów w siedzibie NSZZ „Solidarność” w Lublinie, ul. Królewska 3, w godz. 9.00-17.00

 

- w dniach 2 i 3 czerwca 2023 r. (piątek-sobota) wydawanie pakietów startowych w biurze zawodów w Świdniku, Miejski Ośrodek Kultury-Kino Lot, al. Lotników Polskich 24, w godzinach:

2 czerwca w godz. 12:00-20:00,

3 czerwca w godz. 10:00-17:00.

 

4. Nieodebrane do dnia 3 czerwca 2023 r. pakiety startowe nie będą wydawane ani rozsyłane w terminie późniejszym. Na trasie ustawione zostaną punkty zraszania wodnego.

 

5. W przypadku zmiany terminu informacja o rozpoczęciu wydawania pakietów startowych zostanie podana na stronie internetowej i facebooku.

 

Sponsorzy strategiczni
Sponsorzy wspierający
Partnerzy medialni
Organizatorzy
Partnerzy
Partnerzy techniczni