Depozyt

Organizator w dniu biegu przewidział dwa biura depozytów dla zawodników:

1. Biuro nr 1 Lublin stadion lekkoatletyczny ul. J. Piłsudskiego 22. Biuro czynne rano w godzinach przedstartowych 7:00 – 7:45. Wydawanie depozytów po zakończeniu biegu przez zawodników.   
 

2. Zawodnicy korzystający z biura depozytów nr 1 w Lublinie zostaną przewiezieni autobusami do strefy startu w Świdniku. Odjazd autobusów godz. 7:50 z parkingu przy stacji paliw ORLEN położonego w pobliżu stadionu lekkoatletycznego.    

3. Biuro nr 2 Świdnik, Strefa Startu w Świdniku. Biuro czynne od godz. 7:00 do 8:45. Depozyty złożone w Biurze zostaną przewiezione do Strefy Mety. 

4. Zawodnicy oddają rzeczy zapakowane w worki oznaczone identyfikatorem numerycznym zgodnym z numerem startowym zawodnika.

5. Wydawanie depozytów odbywa się za okazaniem numeru startowego w miejscu jego złożenia z tym że, depozyt złożony w Biurze nr 2 Świdnik zostanie wydany z pojazdu depozytowego w STREFIE METY.  

 

6. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za odebranie depozytu przez inną osobę. 

7. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy wartościowe i dokumenty.

 

 

Depozyt, strefa startu>>
Depozyt, strefa mety>>

 

 

 

Sponsorzy strategiczni
Sponsorzy wspierający
Partnerzy medialni
Organizatorzy
Partnerzy
Partnerzy techniczni