Klasyfikacja i nagrody

KLASYFIKACJE


1. Kategoria generalna kobiet (I-V)


2. Kategoria generalna mężczyzn (I-V)


3. Kategoria wiekowa - kobiety i mężczyźni (I-III):


K-20 M-20 (18-29)

K-30 M-30 (30-39)

K-40 M-40 (40-49)

K-50 M-50 (50-59)

K-60 M-60 (60-69)

K-70 M-70 (senior 70 i wyżej)


4. O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rok urodzenia.


5. Wyniki będą opublikowane na stronie: www.datasport.pl

i  www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl


Klasyfikacje dodatkowe:


1. Mistrzostwa województwa lubelskiego (I-III) K+M,

2. Najlepsza lublinianka i najlepszy lublinianin,

3. Najlepsza świdniczanka i najlepszy świdniczanin,

4. Ogólnopolskie Mistrzostwa w Półmaratonie Członków NSZZ „Solidarność” (I-III) K+M,

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.


NAGRODY


1. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I-V) otrzymują nagrody finansowe i rzeczowe.


2. Zwycięzcy w kategorii najlepszy lublinianin i najlepsza lublinianka otrzymują nagrody rzeczowe.


3. Zwycięzcy w kategorii najlepszy świdniczanin i najlepsza świdniczanka otrzymują nagrody rzeczowe.


4. W kategoriach wiekowych nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc I-III (K+M).


5. W klasyfikacji mistrzostw województwa lubelskiego nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc I-III (K+M).


6. W ogólnopolskiej klasyfikacji mistrzostw członków NSZZ „Solidarność” nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc I-III (K+M).


7. Nagrody pieniężne w kategorii generalnej (K+M):


I miejsce –          2500 zł

II miejsce –         2000 zł

III miejsce –        1500 zł

IV miejsce –       1000 zł

V miejsce –          500 zł


8. Organizator przewiduje wypłatę specjalnej nagrody finansowej w wysokości 1000 zł za pobicie rekordu trasy PKO Półmaratonu Solidarności. Obowiązujący rekord kobiet  (01:14:04); rekord mężczyzn (01:04:01).


9. Zdobywcom nagród pieniężnych zostaje potrącony podatek dochodowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami.


10. Nagrody pieniężne są przekazywane zawodnikom wyłącznie przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy. Nie ma możliwości przekazania nagrody w gotówce.


11. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest wypełnienie i dostarczenie organizatorowi niezbędnych informacji w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy.


12. Zdobywcy nagród pieniężnych zobowiązani są do złożenia podpisu na liście nagród
w strefie podium oraz wypełnienia stosownego oświadczenia.


13. UWAGA: zdobywcy nagród pieniężnych w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani
w swoich kategoriach wiekowych. 


14. Nagroda specjalna jubileuszowego Biegu. Wśród wszystkich biegaczy, którzy ukończą 10. PKO Półmaraton Solidarności, zostanie wylosowana nagroda specjalna. Losowanie odbędzie się 3 czerwca 2023 roku w strefie mety. Warunkiem udziału w losowaniu jest wypełnienie kuponu podczas odbioru pakietu startowego i ukończenie biegu. Kupon stanowi integralną część pakietu startowego zawodnika. Należy go wrzucić do urny znajdującej się w biurze zawodów. Obecność zawodnika podczas losowania jest obowiązkowa.


15. Wszyscy uczestnicy półmaratonu, którzy ukończą bieg w czasie 3 godzin, otrzymują
w strefie mety pamiątkowy medal.


16. Dyplom za ukończenie 10. PKO Półmaratonu Solidarności do samodzielnego wydrukowania będzie gotowy do pobrania na stronie www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl  w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy.

Sponsorzy strategiczni
Sponsorzy wspierający
Partnerzy medialni
Organizatorzy
Partnerzy
Partnerzy techniczni