NAGRODY

Nagrody


1. Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I-V) otrzymują nagrody finansowe i rzeczowe.


2. Zwycięzcy w kategorii najlepszy lublinianin i najlepsza lublinianka otrzymują nagrody rzeczowe.


3. Zwycięzcy w kategorii najlepszy świdniczanin i najlepsza świdniczanka otrzymują nagrody rzeczowe.


4. W kategoriach wiekowych nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc I-III (K+M).


5. W klasyfikacji mistrzostw województwa lubelskiego nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc I-III (K+M).


6. W ogólnopolskiej klasyfikacji mistrzostw członków NSZZ „Solidarność” nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc I-III (K+M).


7. Nagrody pieniężne w kategorii generalnej (K+M):


I miejsce –          2500 zł

II miejsce –         2000 zł

III miejsce –        1500 zł

IV miejsce –       1000 zł

V miejsce –          500 zł


8. Organizator przewiduje wypłatę specjalnej nagrody finansowej w wysokości 1000 zł za pobicie rekordu trasy PKO Półmaratonu Solidarności. Obowiązujący rekord kobiet  (01:14:04); rekord mężczyzn (01:04:01).


9. Zdobywcom nagród pieniężnych zostaje potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.


10. Nagrody pieniężne są przekazywane zawodnikom wyłącznie przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy. Nie ma możliwości przekazania nagrody w gotówce.


11. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest wypełnienie i dostarczenie organizatorowi niezbędnych informacji w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy.


12. Zdobywcy nagród pieniężnych zobowiązani są do złożenia podpisu na liście nagród w strefie podium oraz wypełnienia stosownego oświadczenia.


13. UWAGA: zdobywcy nagród pieniężnych w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w swoich kategoriach wiekowych. 


14. Nagroda specjalna Biegu. Wśród wszystkich biegaczy, którzy ukończą 11. PKO Półmaraton Solidarności, zostanie wylosowana nagroda specjalna. Losowanie odbędzie się 1 czerwca 2024 roku w strefie mety. Warunkiem udziału w losowaniu jest wypełnienie kuponu podczas odbioru pakietu startowego i ukończenie biegu. Kupon stanowi integralną część pakietu startowego zawodnika. Należy go wrzucić do urny znajdującej się w biurze zawodów. Obecność zawodnika podczas losowania jest obowiązkowa.


15. Wszyscy uczestnicy półmaratonu, którzy ukończą bieg w czasie 3 godzin, otrzymują w strefie mety pamiątkowy medal.


16. Dyplom za ukończenie 11. PKO Półmaratonu Solidarności do samodzielnego wydrukowania będzie gotowy do pobrania na stronie www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl  w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy.

Sponsorzy strategiczni
Sponsorzy wspierający
Partnerzy medialni
Organizatorzy
Partnerzy
Partnerzy techniczni