Depozyt

Organizator w dniu biegu przewidział dwa biura depozytów dla zawodników:

1. Szatnie z depozytem znajdują się w dwóch strefach - w Lublinie i Świdniku - do indywidualnego wyboru przez zawodników. Punkty zorganizowane są na:

 

- stadionie lekkoatletycznym w Lublinie, al. J. Piłsudskiego 22 – strefa mety 

- w strefie startu w Świdniku, na parkingu przy ul. Szkolnej, depozyt mobilny w autokarze. Depozyt zostanie przewieziony ze Świdnika do strefy mety w Lublinie.

 

2. Zawodnicy oddają rzeczy do depozytu zapakowane w worki oznaczone numerami startowymi zawodnika w godzinach:

 

- DEPOZYT stadion lekkoatletyczny Lublin, al. J. Piłsudskiego 22, od 7:00 do 7:45,

- DEPOZYT MOBILNY parking ul. Szkolna w Świdniku, od 7:30 do 8:45.  


3. Wydawanie depozytów odbywa się za okazaniem numeru startowego w miejscu ich złożenia. Depozyt złożony w DEPOZYCIE MOBILNYM w Świdniku zostanie przetransportowany do STREFY METY w Lublinie. DEPOZYT MOBILNY, zlokalizowany w pobliżu bramy głównej stadionu, zostanie specjalnie oznakowany.

 

4. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za odebranie depozytu przez inną osobę.


5. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy wartościowe oraz dokumenty.


Depozyt, strefa startu>>
Depozyt, strefa mety>> 

Sponsorzy strategiczni
Sponsorzy wspierający
Partnerzy medialni
Organizatorzy
Partnerzy
Partnerzy techniczni