BIEGOWA TRIADA PAMIĘCI

Biegowa Triada Pamięci (BTP) w LUBLINIE jest międzypokoleniową masową imprezą sportową skierowaną do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich rodziców, opiekunów i nauczycieli, a także zawodników spoza wymienionej grupy biegaczy. BTP składa się z trzech biegów:


1. Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 1980” (czerwiec)
2. Mila Pamięci Ofiar Komunizmu (wrzesień)
3. Nocna Mila Niepodległości (listopad)


Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 1980”  to ponad 25 lat doświadczenia. Od 1981 roku promujemy w ten sposób dokonania mieszkańców Lubelszczyzny, którzy jako pierwsi w lipcu 1980 roku rozpoczęli polską drogę do wolności. Bieg cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Na starcie gościmy corocznie ponad 4000 biegaczy. Bieg wspiera liczne grono sponsorów.


Mila Pamięci Ofiar Komunizmu. Jest to jedyny na świecie bieg, podczas którego uczniowie, rodzice i nauczyciele upamiętniają ponad 170 milionów ofiar komunizmu na świecie. Cieszymy się, że to właśnie w Lublinie. Obowiązuje limit zawodników 555 osób.  


Nocna Mila Niepodległości. Bieg uczniów wraz z rodzicami i nauczycielami w scenerii biało-czerwonego Starego Miasta i centrum Lublina. Narodowa odświętna aranżacja. Grono kibiców. Unikalny medal na mecie. Z każdym, corocznym startem zawodnicy gromadzą prestiżową kolekcję medalową, rzadkość w skali kraju. Medal promuje piękno lubelskiej wielowiekowej architektury, ważnych miejsc w historii miasta.  


Pobiegnijmy razem!


Głównym celem Biegowej Triady Pamięci w Lublinie jest popularyzacja wśród dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców:  


- historii naszego narodu, 
- krzewienia pamięci o bohaterach walczących o wolność i suwerenność  Ojczyzny,
- rodzinnego i prozdrowotnego stylu życia, 
- umożliwienia wspólnego, aktywnego spędzania czasu dzięki najprostszej i najbardziej dostępnej formie ruchu, jakim jest sport biegowy,
- kreowania wspólnej płaszczyzny spotkania międzypokoleniowego,
- umożliwienie rodzicom i nauczycielom uczestniczenia w profesjonalnej imprezie biegowej wraz ze swoimi dziećmi i podopiecznymi


Lubelska Biegowa Triada Pamięci dedykowana jest przede wszystkim młodemu pokoleniu. Bieganie, którego eksplozja popularności w Lublinie nastąpiła w 1992 roku jest propagowane w wielu środowiskach społeczeństwa Lubelszczyzny. Wierzymy, że możliwość pozytywnej rywalizacji, zaangażowanie dyrekcji szkół w wystawienie licznych reprezentacji składających się z uczniów, rodziców i nauczycieli, pozwoli na rozkwit aktywności sportowej wśród młodzieży. Popularność lubelskiego biegania z historią w tle pokazuje, że wzrasta wśród Polaków chęć upamiętniania ważnych wydarzeń i bohaterów narodu polskiego właśnie w ten sposób.

Triada odbywa się przy zamkniętym ruchu drogowym. Trasa jest zabezpieczona przez policję, służbę porządkową organizatora oraz pogotowie ratunkowe. Nad jej przebiegiem czuwają sędziowie techniczni. Prowadzony jest profesjonalny, elektroniczny pomiaru czasu, dzięki temu zawodnicy są precyzyjnie sklasyfikowani, a ewentualne pomyłki i konflikty zminimalizowane.

Wierzymy, że cykl biegowy BTP, jaki wspólnie tworzymy z mieszkańcami Lublina, jest wyjątkowy w skali kraju. Przeżycie biegu wspólnie z rówieśnikami i najbliższymi to niezapomniane chwile. Wystarczy się zapisać i wystartować. Emocje gwarantowane. Zapraszamy na start.  

Organizator: Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin. Współorganizatorzy: Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”, Lubelski Kurator Oświaty, Instytut Pamięci Narodowej Oddział Lublin.

Lubelska Biegowa Triada Pamięci jest realizowana dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sportu i Turystyki, Samorządu Województwa Lubelskiego w ramach programu „Warto być Polakiem", Miasta Lublin, grupy wiernych sponsorów i wolontariuszy. 

Sponsorzy strategiczni
Sponsorzy wspierający
Partnerzy medialni
Organizatorzy
Partnerzy
Partnerzy techniczni